var ff_urls='{"Vod":["\u4e1c\u839e\u539a\u8857\u6280\u6821\u95e8","\u81ea\u62cd","\/zipai\/1.html"],"Data":[{"servername":"","playname":"ckplayer","playurls":[["\u7b2c1\u96c6","http:\/\/flv3.sdd66.com:9999\/4258.mp4","\/zipai\/dongguanhoujiejixiaomen\/0-1.html"]]}]}';
Back to Top