var ff_urls='{"Vod":["\u5c0f\u65e5\u672c\u59b9\u59b9\u7684\u53e3\u6d3b","\u81ea\u62cd","\/zipai\/1.html"],"Data":[{"servername":"","playname":"ckplayer","playurls":[["\u7b2c1\u96c6","http:\/\/flv12.sdd66.com:9999\/28742.mp4","\/zipai\/xiaoribenmeimeidekouhuo\/0-1.html"]]}]}';
Back to Top