var ff_urls='{"Vod":["\u8bf1\u60d1 \uff5e\u6deb\u5144\u5ac1\u5c4b\u6839\u4e0b\uff5e - \u7eed\u5b8c\u7bc7 (\u4e2d\u6587\u5b57\u5e55)","\u81ea\u62cd","\/zipai\/1.html"],"Data":[{"servername":"","playname":"ckplayer","playurls":[["\u7b2c1\u96c6","http:\/\/flv9.sdd66.com:9999\/20596.mp4","\/zipai\/youhuoyinxiongjiawugenxiaxuwanpianzhongwenzimu\/0-1.html"]]}]}';
Back to Top